Z radością informujemy, że Joanna Manikowska dołącza do zespołu 4Synchronicity!

Joanna jest absolwentką ekonomii i ekspertką specjalizującą się w zarządzaniu projektami i budowaniu zespołów projektowych. Jej blisko dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w agencji rządowej, obejmuje doradztwo lokalizacyjne projektów inwestycyjnych  z sektora nowoczesnych usług biznesowych, ich aktywnego pozyskiwania i wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowania przewag konkurencyjnych i dostępnych form pomocy publicznej, w oparciu o dogłębną analizę danych i najlepsze praktyki. Współpracowała przy realizacji inwestycji takich firm jak Thyssen Krupp, HP, IBM, JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Acxiom, Atos, Swarovski, Geoban, Kainos, Tieto, JCommerce, SMT. Z sukcesem wdrożyła projekty, które przyniosły ponad 17 000 nowych miejsc pracy, a 75% z tych projektów zostało rekomendowanych do wsparcia w ramach grantu rządowego, na łączną kwotę około 155 mln PLN. Brała czynny udział w tworzeniu standardu obsługi inwestora zagranicznego, kształtowaniu i rozwoju znaczenia sektora usług biznesowych oraz w realizacji polityki wzrostu jego znaczenia w gospodarce polskiej.

Przez trzy ostatnie lata pracy w Agencji, Joanna wdrażała stworzoną od podstaw koncepcję projektu Polskie Mosty Technologiczne, zarządzając blisko 176-milionowym budżetem, przeznaczonym dla MŚP na budową ich strategii ekspansji do krajów poza UE.  W oparciu  o realizowany projekt, wprowadzała standardy obsługi polskiego przedsiębiorcy. Równolegle, zarządzała projektem Next Step Poland, mającym na celu rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce, poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk i standardów w zakresie działań polskich instytucji rozwojowych.

Od września 2019 Joanna dołączyła do zespołu ekspertów międzynarodowej grupy doradczej 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, posiadających długoletnią praktykę  w działalności w sektorze usług dla biznesu, w obszarze budowy i optymalizacji Centrów Usług Wspólnych oraz modelowania procesów biznesowych, jak również udokumentowaną historią sukcesów w definiowaniu i określaniu potrzeb, ocenianiu możliwości biznesowych oraz we wdrażaniu zmian na potrzeby międzynarodowych przedsiębiorstw.

Joanna będzie odpowiedzialna za rozwój obszarów biznesowych, komplementarnych ze strategicznymi założeniami 4Synchronicity, jak również będzie dbała o budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych.