Zespół 4Synchronicity wraz z patronem medialnym, dziennikiem „Rzeczpospolita”, zorganizował i poprowadził ogólnopolską konferencję pt.: „Centra Usług Wspólnych w Jednostkach Samorządowych”. Celem spotkania była wymiana myśli i doświadczeń dotyczących zmiany modelu operacyjnego Jednostek Samorządowych, wyzwań w obszarze centralizowania i standaryzowania procesów oraz systemów informatycznych, a także odpowiedniego przeprowadzenia pracowników przez te zmiany. Konferencja miała formę dynamicznych sesji panelowych, połączonych z warsztatami i interaktywną debatą. Prelegentami byli eksperci – praktycy w zakresie wdrażania oraz optymalizacji CUW wraz z przedstawicielami podmiotów samorządowych. Barbara Nawrocka, Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy oraz Magdalena Połatyńska, Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty dyskutowali między innymi o głównych kryteriach decyzyjnych dla wdrożenia koncepcji CUW, a także o ryzyku utraty jakości serwisu oraz o szansach na eliminacje złych praktyk dzięki centralizacji usług operacyjnych. Dziękujemy naszym gościom za zaangażowane dyskusję i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach zorganizowanych przez 4Synchronicity!