Axiom Groupe organizuje w Barcelonie coroczne wydarzenie poświęcone tematyce Centrów Usług Wspólnych. Na ostatnim tego typu spotkaniu omawiano przyszłość CUW i wyzwania stojące przed organizacjami tego rodzaju. Wśród prelegentów takich jak Ricardo Blasco, Dyrektor Finansowy Coty czy Nadia Hutchinson, Globalny Właściciel Procesów HR w British American Tobacco, znaleźli się także przedstawiciele 4 Synchronicity - Mariusz Szałaj i Anna Nizio. Prowadzili oni panel o tym jak wdrożyć filozofię ciągłego doskonalenia w CUW oraz co i jak mierzyć w środowisku zcentralizowanych operacji biznesowych. Przedstawili również studium przypadku dla nowo wdrażanych struktur CUW oraz dla transformacji już działającego centrum. Prezentacja sprowokowała ożywione dyskusje wśród uczestników konferencji i spotkała się z dużym uznaniem z ich strony. Dziękujemy Axiom Groupe za świetna organizację wydarzenia!

 

https://axiomgroupe.com/index.php/shared-services-centers-14th-edition.html